Άριστο μεσοπρώιμο 75 ημερών, αυτοκορφολογούμενο υβρίδιο υπαίθριας τομάτας με πάρα πολύ πλούσια φυλλωσιά (ημιαναρριχώμενη) , κατάλληλη για καλλιέργεια σε σύρματα ή καλάμια καθώς και κάτω στο έδαφος. Καρπός μεγάλος 300-350 γρ. με πολύ μεγάλη αντοχή στο σκάσιμο, πολύ σφιχτός με ωραίο χρώμα και γεύση. Αντοχή στα F1, F2, V, A, St.

FLORINA F1

Άριστο μεσοπρώιμο 75 ημερών, αυτοκορφολογούμενο υβρίδιο υπαίθριας τομάτας με πάρα πολύ πλούσια φυλλωσιά (ημιαναρριχώμενη) , κατάλληλη για καλλιέργεια σε σύρματα ή καλάμια καθώς και κάτω στο έδαφος. Καρπός μεγάλος 300-350 γρ. με πολύ μεγάλη αντοχή στο σκάσιμο, πολύ σφιχτός με ωραίο χρώμα και γεύση. Αντοχή στα F1, F2, V, A, St.
Έξοχο μεγαλόκαρπο 300-350 γρ. μεσοπρώιμο 76 ημερών, αυτοκορφουλογούμενο υβρίδιο υπαίθριας τομάτας. Καρπός με άριστη γεύση, πολύ σφιχτός με γυαλιστερό κοκκινοροζέ χρώμα. Αντέχει στα F1, F2, V, St και στο σκάσιμο.

VERONAIS F1

Έξοχο μεγαλόκαρπο 300-350 γρ. μεσοπρώιμο 76 ημερών, αυτοκορφουλογούμενο υβρίδιο υπαίθριας τομάτας. Καρπός με άριστη γεύση, πολύ σφιχτός με γυαλιστερό κοκκινοροζέ χρώμα. Αντέχει στα F1, F2, V, St και στο σκάσιμο.
Ένα καταπληκτικό μεσοπρώιμο, 75 - 78 ημερών αυτοκορφολογούμενο υβρίδιο υπαίθριας ντομάτας. Φυτό ζωηρό με πολύ πλούσιο φύλλωμα και μεγάλη αναγεννητική ικανότητα. Καρπός πολύ σφιχτός, βάρους 300+ γρ με ωραίο κόκκινο χρώμα και γυαλάδα. Αντέχει στο σκάσιμο και στα ΤΜV, F1, F2, V.A. και νηματώδη.

CLEVER F1

Ένα καταπληκτικό μεσοπρώιμο, 75 – 78 ημερών αυτοκορφολογούμενο υβρίδιο υπαίθριας ντομάτας. Φυτό ζωηρό με πολύ πλούσιο φύλλωμα και μεγάλη αναγεννητική ικανότητα. Καρπός πολύ σφιχτός, βάρους 300+ γρ με ωραίο κόκκινο χρώμα και γυαλάδα. Αντέχει στο σκάσιμο και στα ΤΜV, F1, F2, V.A. και νηματώδη.
Υπερπρώιμη 62 ημερών αυτοκορφολογούμενη υπαίθρια τομάτα ιδανική για πολύ πρώιμη παραγωγή. Καρπός ομοιόμορφος πολύ σφιχτός βάρους 300 γρ. Αντέχει στο σκάσιμο και στα TMV, F1, F2, Α.

TOBRA F1

Υπερπρώιμη 62 ημερών αυτοκορφολογούμενη υπαίθρια τομάτα ιδανική για πολύ πρώιμη παραγωγή. Καρπός ομοιόμορφος πολύ σφιχτός βάρους 300 γρ. Αντέχει στο σκάσιμο και στα TMV, F1, F2, Α.
Υβρίδιο βιομηχανικής τομάτας 110 ημερών. Καρποί 110 γρ. πολύ σφιχτοί με υψηλό ιξώδες και 5,7 brix. Φυτό ζωηρό, μέσο προς μεγάλο, πολύ παραγωγικό. Αντοχή στα V, F0, F1. To καλύτερο υβρίδιο για λαϊκή αγορά.

SPRINGSET F1

Υβρίδιο βιομηχανικής τομάτας 110 ημερών. Καρποί 110 γρ. πολύ σφιχτοί με υψηλό ιξώδες και 5,7 brix. Φυτό ζωηρό, μέσο προς μεγάλο, πολύ παραγωγικό. Αντοχή στα V, F0, F1. To καλύτερο υβρίδιο για λαϊκή αγορά.
Ροζέ ημιαναρριχώμενο βελανίδι 15γρ. με εκπληκτική γεύση για υπαίθρια καλλιέργεια.

ROSOSIN F1

Ροζέ ημιαναρριχώμενο βελανίδι 15γρ. με εκπληκτική γεύση για υπαίθρια καλλιέργεια.