Υποκείμενο εμβολιασμού για καρπούζι, πεπόνι και αγγούρι. Ανθεκτικό στις φυλές 0, 1, 2 και 1-2 του Fusarium Oxysporum sp. Melonis, F.O. sp. Cucumerinum, F.O. sp. Niveum και στην Phomopsis Solerotioides. Μεγάλη ανεκτικότητα στους νηματώδεις. Ιδανικό για φτωχά και ελαφρά (αμμώδη) εδάφη.

BUEN GUSTO (ROOTBOY F1)

Υποκείμενο εμβολιασμού για καρπούζι, πεπόνι και αγγούρι. Ανθεκτικό στις φυλές 0, 1, 2 και 1-2 του Fusarium Oxysporum sp. Melonis, F.O. sp. Cucumerinum, F.O. sp. Niveum και στην Phomopsis Solerotioides. Μεγάλη ανεκτικότητα στους νηματώδεις. Ιδανικό για φτωχά και ελαφρά (αμμώδη) εδάφη.