Ένα υπέροχο πλατύφυλλο και βαρύ σπανάκι με πολύ βαθύ σκουροπράσινο χρώμα. Αντέχει στο ξεβλάστωμα και σε 7 φυλές περονοσπόρου. Μεγάλης παραγωγικής ικανότητας. Κατάλληλο για σπορές όλο το χρόνο.

VIROLA F1

Ένα υπέροχο πλατύφυλλο και βαρύ σπανάκι με πολύ βαθύ σκουροπράσινο χρώμα. Αντέχει στο ξεβλάστωμα και σε 7 φυλές περονοσπόρου. Μεγάλης παραγωγικής ικανότητας. Κατάλληλο για σπορές όλο το χρόνο.