Ένα καταπληκτικό μακρύ άσπρο ραπάνι μήκους 40 περίπου εκατοστών. Έχει άριστη λευκή σάρκα με γλυκιά γεύση. Καλλιεργείται στην Κρήτη και στη Βόρεια Ελλάδα. Το καλλίτερο για βιομηχανική χρήση.

GIGANTE F1

Ένα καταπληκτικό μακρύ άσπρο ραπάνι μήκους 40 περίπου εκατοστών. Έχει άριστη λευκή σάρκα με γλυκιά γεύση. Καλλιεργείται στην Κρήτη και στη Βόρεια Ελλάδα. Το καλλίτερο για βιομηχανική χρήση.