Πρώιμος τύπος Galia 78 ημερών. Καρπός ομοιόμορφος, με άριστο δίχτυ βάρους 2-2,5 κιλά. Σάρκα γλυκιά, ανοιχτοπράσινη, αρωματική. Φυτό παραγωγικότατο με πραγματική αντοχή στο Φουζάριο (F0 , F1 , F2) και στη φυλή ΡΜ1 του Ωιδίου. Κατάλληλο για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια.

LIBERO F1

Πρώιμος τύπος Galia 78 ημερών. Καρπός ομοιόμορφος, με άριστο δίχτυ βάρους 2-2,5 κιλά. Σάρκα γλυκιά, ανοιχτοπράσινη, αρωματική. Φυτό παραγωγικότατο με πραγματική αντοχή στο Φουζάριο (F0 , F1 , F2) και στη φυλή ΡΜ1 του Ωιδίου. Κατάλληλο για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια.
Πολύ πρώιμος τύπος Galia 75 ημερών. Καρποί στρογγυλοί, ομοιόμορφοι, με άριστο δίχτυ και βάρος 2-2,5 κιλά. Σάρκα αρωματική, γλυκιά, ανοιχτοπράσινη. Φυτό μεγάλης παραγωγικής ικανότητας με αντοχή στο Ωίδιο (PΜ1). Κατάλληλο για πρώιμη καλλιέργεια στο θερμοκήπιο και στην ύπαιθρο.

MILANOVO F1

Πολύ πρώιμος τύπος Galia 75 ημερών. Καρποί στρογγυλοί, ομοιόμορφοι, με άριστο δίχτυ και βάρος 2-2,5 κιλά. Σάρκα αρωματική, γλυκιά, ανοιχτοπράσινη. Φυτό μεγάλης παραγωγικής ικανότητας με αντοχή στο Ωίδιο (PΜ1). Κατάλληλο για πρώιμη καλλιέργεια στο θερμοκήπιο και στην ύπαιθρο.
Πρώιμος τύπος Galia 75 ημερών. Δίνει καρπούς πολύ ομοιόμορφους, με βάρος 1,5-2 περίπου κιλά, με έξοχο δίχτυ και άρωμα. Φυτό με πραγματική αντοχή στο Ωίδιο (ΡΜ1 , ΡΜ2) και στο Φουζάριο (F0 , F1 , F2). Κατάλληλο για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια. Kαρπός long shelf life, ιδανικός για συσκευασία σε χαρτοκιβώτια, καθώς και στη λαϊκή αγορά με το κομμάτι.

HUGARIO F1

Πρώιμος τύπος Galia 75 ημερών. Δίνει καρπούς πολύ ομοιόμορφους, με βάρος 1,5-2 περίπου κιλά, με έξοχο δίχτυ και άρωμα. Φυτό με πραγματική αντοχή στο Ωίδιο (ΡΜ1 , ΡΜ2) και στο Φουζάριο (F0 , F1 , F2). Κατάλληλο για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια. Kαρπός long shelf life, ιδανικός για συσκευασία σε χαρτοκιβώτια, καθώς και στη λαϊκή αγορά με το κομμάτι.
Ένα καταπληκτικό Long Shelf Life μεσοόψιμο υβρίδιο τύπου Galia 85 περίπου ημερών. Καρπός στρογγυλός, πολύ μεγάλος, 2,5-3,5 κιλά, με έξοχο δικτύωμα, πρασινόσαρκος, γλυκός, αρωματικός και με μεγάλη διατηρησιμότητα (Long Shelf Life). Φυτό ρωμαλέο και δυνατό με αντοχή στο Ωίδιο (ΡΜ1) και στο Φουζάριο (F0 , F2). Το Atlantis έχει ρεκόρ παραγωγικότητας πολύ μεγάλων και ποιοτικών καρπών.

ATLANTIS F1

Ένα καταπληκτικό Long Shelf Life μεσοόψιμο υβρίδιο τύπου Galia 85 περίπου ημερών. Καρπός στρογγυλός, πολύ μεγάλος, 2,5-3,5 κιλά, με έξοχο δικτύωμα, πρασινόσαρκος, γλυκός, αρωματικός και με μεγάλη διατηρησιμότητα (Long Shelf Life). Φυτό ρωμαλέο και δυνατό με αντοχή στο Ωίδιο (ΡΜ1) και στο Φουζάριο (F0 , F2). Το Atlantis έχει ρεκόρ παραγωγικότητας πολύ μεγάλων και ποιοτικών καρπών.
Πρώιμος καρπός Galia 75 ημερών. Καρπός στρογγυλός ομοιόμορφος με πολύ καλό δίχτυ βάρους 2-2,5 κιλά. Σάρκα αρωματική και γλυκιά. Φυτό παραγωγικότατο με αντοχή στο ωίδιο (PM1)

ARAVA F1

Πρώιμος καρπός Galia 75 ημερών. Καρπός στρογγυλός ομοιόμορφος με πολύ καλό δίχτυ βάρους 2-2,5 κιλά. Σάρκα αρωματική και γλυκιά. Φυτό παραγωγικότατο με αντοχή στο ωίδιο (PM1)
To γνωστό αρωματικό πεπόνι από το Ισραήλ.

GALIA F1

To γνωστό αρωματικό πεπόνι από το Ισραήλ.