Έξοχο ζωηρό μονοκέφαλο υβρίδιο 70 περίπου ημερών*. Κεφαλή συμπαγής με γκριζοπράσινο χρώμα, πολύ ομοιόμορφη, χωρίς λοφίσκους στην επιφάνεια, βάρους 1 - 1,2 κιλά.*Από τη μεταφύτευση.

ERLANDO F1

Έξοχο ζωηρό μονοκέφαλο υβρίδιο 70 περίπου ημερών*. Κεφαλή συμπαγής με γκριζοπράσινο χρώμα, πολύ ομοιόμορφη, χωρίς λοφίσκους στην επιφάνεια, βάρους 1 – 1,2 κιλά.

*Από τη μεταφύτευση.
Άριστο μεσοπρώιμο υβρίδιο 80-90 ημερών*. Κεφαλή μεγάλη, περίπου 1 κιλό, γκριζοπράσινη, συμπαγής. Βγάζει πολλά και μεγάλα παραπούλια συνεχώς. Φυτό ζωηρό και δυνατό.*Από τη μεταφύτευση.

GREEN REX F1

Άριστο μεσοπρώιμο υβρίδιο 80-90 ημερών*. Κεφαλή μεγάλη, περίπου 1 κιλό, γκριζοπράσινη, συμπαγής. Βγάζει πολλά και μεγάλα παραπούλια συνεχώς. Φυτό ζωηρό και δυνατό.

*Από τη μεταφύτευση.
Δημοφιλές μεσοπρώιμο υβρίδιο 80 ημερών*. Κεφαλή σφιχτή, ανθεκτική, γκριζοπράσινη που αντέχει στο κρύο. Βγάζει πολλά και μεγάλα παραπούλια. Αντέχει στη βακτηριακή κηλίδα και στη μαύρη μούχλα.*Από τη μεταφύτευση.

GOLFINI F1

Δημοφιλές μεσοπρώιμο υβρίδιο 80 ημερών*. Κεφαλή σφιχτή, ανθεκτική, γκριζοπράσινη που αντέχει στο κρύο. Βγάζει πολλά και μεγάλα παραπούλια. Αντέχει στη βακτηριακή κηλίδα και στη μαύρη μούχλα.

*Από τη μεταφύτευση.
Όψιμο υβρίδιο 100 - 110 ημερών για παραγωγή Νοέμβρη έως τέλος Ιανουαρίου. Κεφάλι 1 - 1,5 κιλά με ωραίο μωβ χρώμα. Φυτό ρωμαλαίο και δυνατό.*Από τη μεταφύτευση.

VARMONA F1

Όψιμο υβρίδιο 100 – 110 ημερών για παραγωγή Νοέμβρη έως τέλος Ιανουαρίου. Κεφάλι 1 – 1,5 κιλά με ωραίο μωβ χρώμα. Φυτό ρωμαλαίο και δυνατό.

*Από τη μεταφύτευση.
MΠΡΟΚΟΛΑ ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙ. ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠΤ ΟΚΤ. ΝΟΕ. ΔΕΚ. ΙΑΝ. ΦΕΒ.
ERLANDO F1
⚫⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫⚫
▬▬
⚫⚫⚫⚫⚫⚫
▬▬
⚫⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫⚫
▬▬
⚫⚫⚫⚫⚫⚫
▬▬
⚫⚫⚫⚫⚫⚫
▬▬
⚫⚫⚫⚫⚫⚫
▬▬ ▬▬
GOLFINI F1
⚫⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫⚫
▬▬ ▬▬
⚫⚫⚫⚫⚫⚫
⚋⚋⚋
⚫⚫⚫⚫⚫⚫
▬▬ ▬▬ ▬▬ ⚋⚋⚋ ⚋⚋⚋
GREEN REX F1
⚫⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫⚫
▬▬ ▬▬
⚫⚫⚫⚫⚫⚫
⚋⚋⚋
⚫⚫⚫⚫⚫⚫
▬▬ ▬▬ ▬▬ ⚋⚋⚋ ⚋⚋⚋
VARMONA F1
⚫⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫⚫
▬▬ ▬▬ ▬▬
ΣΠΟΡΑ ⚫⚫⚫⚫⚫⚫     ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΕΦΑΛΩΝ   ――  ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΠΑΡΑΠΟΥΛΙΩΝ ⚋⚋