Έξοχο πρώιμο υβρίδιο 70-75 ημερών* για συγκομιδή Σεπτέμβρη - Οκτώβρη. Έχει δυνατή φυλλωσιά και κατάλευκα κεφάλια 2-2,5 κιλά. Μπορεί να καλλιεργηθεί και την Άνοιξη για συγκομιδή Μάιο - Ιούνιο. *Από τη μεταφύτευση.

VERAL F1

Έξοχο πρώιμο υβρίδιο 70-75 ημερών* για συγκομιδή Σεπτέμβρη – Οκτώβρη. Έχει δυνατή φυλλωσιά και κατάλευκα κεφάλια 2-2,5 κιλά. Μπορεί να καλλιεργηθεί και την Άνοιξη για συγκομιδή Μάιο – Ιούνιο.

*Από τη μεταφύτευση.
Άριστο πρώιμο υβρίδιο 80-95 ημερών* για συγκομιδή Οκτώβρη-Νοέμβρη. Φυτό με δυνατό ριζικό σύστημα και μεγάλη φυλλωσιά. Κεφαλή κατάλευκη συμπαγής 2,5-3 κιλά. Κατάλληλο και για βιομηχανία. *Από τη μεταφύτευση.

JOBEN F1

Άριστο πρώιμο υβρίδιο 80-95 ημερών* για συγκομιδή Οκτώβρη-Νοέμβρη. Φυτό με δυνατό ριζικό σύστημα και μεγάλη φυλλωσιά. Κεφαλή κατάλευκη συμπαγής 2,5-3 κιλά. Κατάλληλο και για βιομηχανία.

*Από τη μεταφύτευση.
Εξαίρετο δευτεροπρώιμο υβρίδιο 100 - 110 ημερών* για συγκομιδή Νοέμβρη - Δεκέμβρη. Φυτό με κλειστή, κατάλευκη, συμπαγή και ανθεκτική κεφαλή βάρους 2,5-3 κιλά. Κατάλληλο και για βιομηχανία.*Από τη μεταφύτευση.

PRESTO F1

Εξαίρετο δευτεροπρώιμο υβρίδιο 100 – 110 ημερών* για συγκομιδή Νοέμβρη – Δεκέμβρη. Φυτό με κλειστή, κατάλευκη, συμπαγή και ανθεκτική κεφαλή βάρους 2,5-3 κιλά. Κατάλληλο και για βιομηχανία.

*Από τη μεταφύτευση.
Δημοφιλές μεσοπρώιμο υβρίδιο 120-130 ημερών* για συγκομιδή άριστων και ομοιόμορφων λευκών και συμπαγών κεφαλών από τέλος Δεκέμβρη έως τέλος Γενάρη. *Από τη μεταφύτευση.

WHITE EVEREST F1

Δημοφιλές μεσοπρώιμο υβρίδιο 120-130 ημερών* για συγκομιδή άριστων και ομοιόμορφων λευκών και συμπαγών κεφαλών από τέλος Δεκέμβρη έως τέλος Γενάρη.

*Από τη μεταφύτευση.
Υπέροχο όψιμο υβρίδιο 145 ημερών* για συγκομιδή από μέσα Γενάρη έως μέσα Φλεβάρη. Ένα ρωμαλέο και κλειστό φυτό με συμπαγή ομοιόμορφα κάτασπρα κεφάλια 3-4 κιλών.*Από τη μεταφύτευση.

JACHES F1

Υπέροχο όψιμο υβρίδιο 145 ημερών* για συγκομιδή από μέσα Γενάρη έως μέσα Φλεβάρη. Ένα ρωμαλέο και κλειστό φυτό με συμπαγή ομοιόμορφα κάτασπρα κεφάλια 3-4 κιλών.

*Από τη μεταφύτευση.
Το ΤΟP όψιμο Φλεβαριάτικο - Μαρτιάτικο υβρίδιο 160 ημερών*. Φυτό με τεράστια φυλλωσιά που κλείνει την κατάλευκη βάρους 3,5 - 4,5 κιλών συμπαγή κεφαλή. Έχει μεγάλη διάρκεια συγκομιδής από αρχές Φλεβάρη έως μέσα Μάρτη.*Από τη μεταφύτευση.

DUREDO F1

Το ΤΟP όψιμο Φλεβαριάτικο – Μαρτιάτικο υβρίδιο 160 ημερών*. Φυτό με τεράστια φυλλωσιά που κλείνει την κατάλευκη βάρους 3,5 – 4,5 κιλών συμπαγή κεφαλή. Έχει μεγάλη διάρκεια συγκομιδής από αρχές Φλεβάρη έως μέσα Μάρτη.

*Από τη μεταφύτευση.
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙ. ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠΤ ΟΚΤ. ΝΟΕ. ΔΕΚ. ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ.
VERAL F1
⚫⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫⚫
▬▬ ▬▬
⚫⚫⚫⚫⚫⚫

⚫⚫⚫⚫⚫⚫

▬▬ ▬▬
JOBEN F1 ⚫⚫⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫⚫⚫ ▬▬ ▬▬ ▬▬
PRESTO F1 ⚫⚫⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫⚫⚫ ▬▬ ▬▬
WHITE EVEREST F1


⚫⚫⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫⚫⚫ ▬▬ ▬▬
JACHES F1


⚫⚫⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫⚫⚫ ▬▬ ▬▬
DUREDO F1 ⚫⚫⚫⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫⚫⚫⚫
▬▬ ▬▬ ▬▬
ΣΠΟΡΑ ⚫⚫⚫⚫⚫⚫     ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΕΦΑΛΩΝ   ――