Υβρίδιο κολοκυθιού για υπαίθρια πρώιμη και όψιμη καλλιέργεια με αντοχή στις ιώσεις ZYMV, WMV και WMV2. Φυτό πολύ παραγωγικό και εύρωστο. Καρπός κυλινδρικός, λείος, μήκους 17 – 18 εκ. Δυνατή παραγωγή με άριστη ποιότητα καρπών σε χρώμα και σχήμα που μοιάζει πολύ με την ντόπια ποικιλία.

JIAMATO

Υβρίδιο κολοκυθιού για υπαίθρια πρώιμη και όψιμη καλλιέργεια με αντοχή στις ιώσεις ZYMV, WMV και WMV2. Φυτό πολύ παραγωγικό και εύρωστο. Καρπός κυλινδρικός, λείος, μήκους 17 – 18 εκ. Δυνατή παραγωγή με άριστη ποιότητα καρπών σε χρώμα και σχήμα που μοιάζει πολύ με την ντόπια ποικιλία.
Πρώιμο, καταπληκτικό υβρίδιο κολοκυθιού για υπαίθρια καλλιέργεια. Φυτό εύρωστο, πολύ παραγωγικό με κοντά μεσογονάτια. Καρπός ασπρουλοπράσινος, κυλινδρικός, μήκους 17 – 20 εκ, λείος με καλό κράτημα μετά την συγκομιδή. Παρουσιάζει αντοχή στις ιώσεις ZYMV, WMV. Καλλιεργείται ήδη με μεγάλη επιτυχία στη Βόρεια Ελλάδα.

MIRANDINO F1

Πρώιμο, καταπληκτικό υβρίδιο κολοκυθιού για υπαίθρια καλλιέργεια. Φυτό εύρωστο, πολύ παραγωγικό με κοντά μεσογονάτια. Καρπός ασπρουλοπράσινος, κυλινδρικός, μήκους 17 – 20 εκ, λείος με καλό κράτημα μετά την συγκομιδή. Παρουσιάζει αντοχή στις ιώσεις ZYMV, WMV. Καλλιεργείται ήδη με μεγάλη επιτυχία στη Βόρεια Ελλάδα.
Υπερπρώιμο, καταπληκτικό ασπρουλοπράσινο κολοκύθι που καλλιεργείται ήδη στη Βόρειο Ελλάδα. Φυτό σθεναρό και πολύ παραγωγικό, με μεγάλη ανοχή στις ιώσεις. Καρπός ασπρουλοπράσινος, κυλινδρικός, μήκους 15-18 εκ. λείος με καλό κράτημα μετά τη συγκομιδή. Κατάλληλο για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια.

ARO-800 F1

Υπερπρώιμο, καταπληκτικό ασπρουλοπράσινο κολοκύθι που καλλιεργείται ήδη στη Βόρειο Ελλάδα. Φυτό σθεναρό και πολύ παραγωγικό, με μεγάλη ανοχή στις ιώσεις. Καρπός ασπρουλοπράσινος, κυλινδρικός, μήκους 15-18 εκ. λείος με καλό κράτημα μετά τη συγκομιδή. Κατάλληλο για θερμοκηπιακή και υπαίθρια καλλιέργεια.
Υπερπρώιμο και παραγωγικό με αντοχή στο κρύο για θερμοκήπιο και ύπαιθρο. Φυτό ορθόκλαδο, ζωηρό με κοντά μεσογονάτια και περιορισμένο φύλλωμα. Καρποί μήκους 16-18 εκ.

No 84 F1

Υπερπρώιμο και παραγωγικό με αντοχή στο κρύο για θερμοκήπιο και ύπαιθρο. Φυτό ορθόκλαδο, ζωηρό με κοντά μεσογονάτια και περιορισμένο φύλλωμα. Καρποί μήκους 16-18 εκ.
Νέο, πρώιμο υβρίδιο, κατάλληλο για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Εύρωστο φυτό, πολύ παραγωγικό με δυνατή παραγωγή κάτω από υψηλές θερμοκρασίες. Καρπός σκούρος πράσινος, κυλινδρικός, 15-17 εκ. με αντοχή σε τρεις ιώσεις ZYMV, WMV και PRSV καθώς και στο ωίδιο.

LAVRIO F1

Νέο, πρώιμο υβρίδιο, κατάλληλο για υπαίθρια και θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Εύρωστο φυτό, πολύ παραγωγικό με δυνατή παραγωγή κάτω από υψηλές θερμοκρασίες. Καρπός σκούρος πράσινος, κυλινδρικός, 15-17 εκ. με αντοχή σε τρεις ιώσεις ZYMV, WMV και PRSV καθώς και στο ωίδιο.
Έξοχος τύπος ντόπιου κομποκολόκυθου που επιλέγεται, καθαρίζεται και παράγεται στην Eλλάδα. Φυτό εύρωστο και δυνατό, πρώιμο και παραγωγικό. Καρπός κυλινδρικός, ανοιχτοπράσινος που κρατάει τον ανθό και μετά το κόψιμο.

TRIPOLIS

Έξοχος τύπος ντόπιου κομποκολόκυθου που επιλέγεται, καθαρίζεται και παράγεται στην Eλλάδα. Φυτό εύρωστο και δυνατό, πρώιμο και παραγωγικό. Καρπός κυλινδρικός, ανοιχτοπράσινος που κρατάει τον ανθό και μετά το κόψιμο.
Σφαιρικό ανοιχτοπράσινο με αντοχή σε ZYMV, WMV, CMV και ωίδιο. Πολύ παραγωγικό με ομοιόμορφους καρπούς.

GREEN BALL F1

Σφαιρικό ανοιχτοπράσινο με αντοχή σε ZYMV, WMV, CMV και ωίδιο. Πολύ παραγωγικό με ομοιόμορφους καρπούς.