Ένα καταπληκτικό πρώιμο υβρίδιο καρπουζιού 80 ημερών τύπου Crimson Sweet. Καρπός άριστης ποιότητας, βάρους 13-15 κιλών με εξαιρετικό εξωτερικό χρωματισμό και σάρκα κατακόκκινη, πολύ γλυκιά και τραγανή. Υπερπαραγωγικό.* Κατάλληλο υποκείμενο για εμβολιασμό το ROOTBOY F1

ULTRA SWEET F1

Ένα καταπληκτικό πρώιμο υβρίδιο καρπουζιού 80 ημερών τύπου Crimson Sweet. Καρπός άριστης ποιότητας, βάρους 13-15 κιλών με εξαιρετικό εξωτερικό χρωματισμό και σάρκα κατακόκκινη, πολύ γλυκιά και τραγανή. Υπερπαραγωγικό.

* Κατάλληλο υποκείμενο για εμβολιασμό το ROOTBOY F1
Πολύ πρώιμος τύπος Crimson Sweet, 75 περίπου ημερών, στρογγυλό, βάρους 10-12 κιλών με κόκκινη γλυκιά σάρκα και εξαιρετικό εξωτερικό χρωματισμό. Για πρώιμη παραγωγή υψηλής ποιότητας.* Κατάλληλο υποκείμενο για εμβολιασμό το ROOTBOY F1

MANOS F1 (No 83)

Πολύ πρώιμος τύπος Crimson Sweet, 75 περίπου ημερών, στρογγυλό, βάρους 10-12 κιλών με κόκκινη γλυκιά σάρκα και εξαιρετικό εξωτερικό χρωματισμό. Για πρώιμη παραγωγή υψηλής ποιότητας.

* Κατάλληλο υποκείμενο για εμβολιασμό το ROOTBOY F1
Μini καρπουζάκι 3 – 4 κιλά υπερπρώιμο με κόκκινη, γλυκιά, χυμώδη και εύγευστη σάρκα. Έχει ελάχιστα μεγάλα κουκούτσια που ξεχωρίζουν εύκολα από την σάρκα και καθιστούν ευχάριστη την κατανάλωσή του. Καταλληλο για συσκευσία σε χαρτοκιβώτια. Φυτό παραγωγικό με 9 -10 φρούτα μεγάλης ομοιομορφίας. * Κατάλληλο υποκείμενο για εμβολιασμό το ROOTBOY F1

ΒΕ–ΒΕ F1

Μini καρπουζάκι 3 – 4 κιλά υπερπρώιμο με κόκκινη, γλυκιά, χυμώδη και εύγευστη σάρκα. Έχει ελάχιστα μεγάλα κουκούτσια που ξεχωρίζουν εύκολα από την σάρκα και καθιστούν ευχάριστη την κατανάλωσή του. Καταλληλο για συσκευσία σε χαρτοκιβώτια. Φυτό παραγωγικό με 9 -10 φρούτα μεγάλης ομοιομορφίας.

* Κατάλληλο υποκείμενο για εμβολιασμό το ROOTBOY F1
Πρώιμος υπέροχος τύπος Crimson Sweet 74 ημερών με βάρος φρούτου 12 περίπου κιλά. Φυτό δυνατό και ζωηρό, πολύ παραγωγικό που δίνει αρκετά ομοιόμορφα φρούτα με κόκκινη γλυκιά σάρκα και φλοιό λεπτό αλλά ισχυρό που αντέχει στις μεταφορές. Καρπούζι έκπληξη με διάσταση 31χ27cm.* Κατάλληλο υποκείμενο για εμβολιασμό το ROOTBOY F1

Ν81 F1

Πρώιμος υπέροχος τύπος Crimson Sweet 74 ημερών με βάρος φρούτου 12 περίπου κιλά. Φυτό δυνατό και ζωηρό, πολύ παραγωγικό που δίνει αρκετά ομοιόμορφα φρούτα με κόκκινη γλυκιά σάρκα και φλοιό λεπτό αλλά ισχυρό που αντέχει στις μεταφορές. Καρπούζι έκπληξη με διάσταση 31χ27cm.

* Κατάλληλο υποκείμενο για εμβολιασμό το ROOTBOY F1
Πρώιμο, στρογγυλό καρπούζι τύπου Crimson Sweet, 74 ημερών από την μεταφύτευση, βάρους 6 – 8 κιλών. Σάρκα κατακόκκινη, χυμώδης και πολύ γλυκιά. Φυτό ζωηρό που δίνει μεγάλη και πολύ ομοιόμορφη παραγωγή με φρούτα που αντέχουν στις μεταφορές.* Κατάλληλο υποκείμενο για εμβολιασμό το ROOTBOY F1

KIVI F1

Πρώιμο, στρογγυλό καρπούζι τύπου Crimson Sweet, 74 ημερών από την μεταφύτευση, βάρους 6 – 8 κιλών. Σάρκα κατακόκκινη, χυμώδης και πολύ γλυκιά. Φυτό ζωηρό που δίνει μεγάλη και πολύ ομοιόμορφη παραγωγή με φρούτα που αντέχουν στις μεταφορές.

* Κατάλληλο υποκείμενο για εμβολιασμό το ROOTBOY F1
Μια καταπληκτική πρώιμη βαρέλα τύπου Crimson Sweet 80 ημερών και βάρους 14 – 18 κιλών. Η Bulba F1 έχει ελκυστική, χυμώδη, βαθυκόκκινη, σφιχτή σάρκα με άριστη γεύση. Καρπούζι με αντοχή στις μεταφορές και με μεγάλη διάρκεια αποθήκευσης (Long shelf life). Φυτό δυνατό και ισχυρό υπερπαραγωγικό, κατάλληλο για πρώιμες και όψιμες φυτεύσεις.* Κατάλληλο υποκείμενο για εμβολιασμό το ROOTBOY F1

BULBA F1

Μια καταπληκτική πρώιμη βαρέλα τύπου Crimson Sweet 80 ημερών και βάρους 14 – 18 κιλών. Η Bulba F1 έχει ελκυστική, χυμώδη, βαθυκόκκινη, σφιχτή σάρκα με άριστη γεύση. Καρπούζι με αντοχή στις μεταφορές και με μεγάλη διάρκεια αποθήκευσης (Long shelf life). Φυτό δυνατό και ισχυρό υπερπαραγωγικό, κατάλληλο για πρώιμες και όψιμες φυτεύσεις.

* Κατάλληλο υποκείμενο για εμβολιασμό το ROOTBOY F1