Υπερπρώιμο 65 ημερών, υπέργλυκο (sh2) καλαμπόκι με 9% σάκχαρα. Φυτό ζωηρό, ύψους έως 1,5 μ. Ρόκα γεμάτη ως επάνω με ανοιχτό κίτρινο χρώμα που το μήκος της φθάνει τα 24 εκ. με 14-16 σειρές σπόρων. Κατάλληλο και για πρώιμες σπορές με πολύ καλή φυτρωτικότητα σε κρύο έδαφος. Ρόκες ομοιόμορφες με ελκυστική εμφάνιση που συσκευάζονται εύκολα.

EXPRESS F1 (EXTRA SWEET)

Υπερπρώιμο 65 ημερών, υπέργλυκο (sh2) καλαμπόκι με 9% σάκχαρα. Φυτό ζωηρό, ύψους έως 1,5 μ. Ρόκα γεμάτη ως επάνω με ανοιχτό κίτρινο χρώμα που το μήκος της φθάνει τα 24 εκ. με 14-16 σειρές σπόρων. Κατάλληλο και για πρώιμες σπορές με πολύ καλή φυτρωτικότητα σε κρύο έδαφος. Ρόκες ομοιόμορφες με ελκυστική εμφάνιση που συσκευάζονται εύκολα.
Πρώιμο 76 ημερών υπέργλυκο καλαμπόκι (sh2) με 9% σάκχαρα. Ρόκα ομοιόμορφη με 16 σειρές σπόρων, γεμάτη, μήκους 22 εκ. και διαμέτρου 5,5 εκ. Κατάλληλη για συσκευασία και μεταφορά. Φυτό ύψους 1,80 μ. που αντέχει στο πλάγιασμα. Με κατάλληλες συνθήκες καλλιέργειας μπορεί να δώσει δύο εμπορεύσιμες ρόκες.

BILLY F1

Πρώιμο 76 ημερών υπέργλυκο καλαμπόκι (sh2) με 9% σάκχαρα. Ρόκα ομοιόμορφη με 16 σειρές σπόρων, γεμάτη, μήκους 22 εκ. και διαμέτρου 5,5 εκ. Κατάλληλη για συσκευασία και μεταφορά. Φυτό ύψους 1,80 μ. που αντέχει στο πλάγιασμα. Με κατάλληλες συνθήκες καλλιέργειας μπορεί να δώσει δύο εμπορεύσιμες ρόκες.